Poštovani, htela sam da pitam da li mogu biti predsednik Skupštine stanara zgrade ukoliko nisam vlasnik stana nego član domaćinstva. Vlasnik stana je moj stric i živi u Kanadi. Konstituisana je Skupština stanara i dobila sam saglasnost 21 od 22 vlasnika stana (dakle 95%). Planiramo da se registrujemo i da sredimo zgradu jer je jako zapuštena. Niko nije hteo da se prihvati te obaveze sem mene. U stričevom stanu živim preko 10 godina ali nisam prijavljena na toj adresi jer imam više nekretnina i morala sam za neku da se odlucim. Hvala vam unapred!

Poštovana, 

Zakon o održavanju stambenih zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 44/95, 46/98, 1/2001 – odluka USRS, 101/2005 – dr. zakon, 27/2011 – odluka US i 88/2011), ne govori izričito o tome ko može biti predsednik skupštine zgrade. Međutim, predviđa da članove te skupštine čine vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade, ili njihovi predstavnici. Ukoliko biste Vi bili određeni kao predstavnik vlasnika stana u skupštini zgrade, smatramo da ne bi bilo prepreke da budete predsednik skupštine zgrade.

Mladi Pro Bono