Poštovani, već duže imamo skupštinu stanara i zajedničke organe, ali je u zadnje vreme predsenica skupštine stanara pocela da donosi odluke bez da ikoga pita ili samo u dogovoru sa nekoliko stanara sa kojima inače ima bliže komšijske odnose. Tako je u svojoj poslednjoj odluci dozvolila snimanje filma u zajedničkoj prostoriji zgrade iako smo je nedavno oprali i očistili i za to platili gradskoj čistoći. Isto tako je bez da me je kao stanara pitala zaključila ugovor o održavanju sa Vojno stambenim preduzećem i još moram da plaćam čišćenje zgrade ulaza koji je tek sad postao prljav. Molim Vas da me posavetujete kako da istupim iz skupštine stanara i kako da prestanem da plaćam za njihove dogovore. Sa poštovanjem X

Poštovani,

prema odredbama Zakona o održavanju stambenih zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 44/95, 46/98, 1/2001 – odluka USRS, 101/2005 – dr. zakon, 27/2011 – odluka US i 88/2011), odluke skupštine zgrade su obavezujuće za sve stanare, tako da ne postoji mogućnost da istupite iz skupštine zgrade. Niste u obavezi da učestvujete u radu skupštine, možete odabrati da ne učestvujete u njenom radu,  ali bi i tada odluke skupštine imale dejstvo prema Vama.

Što se tiče donošenja odluke od strane samog predsednika, Zakon predviđa da se odluke koje se tiču organizovanja održavanje zgrade donose isključivo od strane skupštine zgrade, i to tako što se sa takvom odlukom moraju saglasiti vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade kojima pripada više od polovine ukupne  površine stanova i drugih posebnih delova zgrade. Predsednik stanara dakle ne može samostalno doneti takvu odluku. 

Ukoliko smatrate da Vam je povređeno određeno pravo, možete konkretnu odluku pobijati pred mesno nadležnom osnovnim sudom.

Mladi Pro Bono