Od Elektrodistribucije Beograd sam dana X dobio opomenu za neizmirene obaveze na kojoj nije pisalo od kada te neizmirene obaveze datiraju. Samo je pisao rok za uplatu od tri dana,iznos od X dinara i broj žiro racuna.Otišao sam sa opomenom u Masarikovu ulicu pošto znam da ništa ne dugujem. Na nekom posebnom šalteru su mi rekli da je to dug za struju iz perioda kraj 2007, početak 2008. godine za koji sam tad prvi put čuo i za koji me nikada niko nije obavestio i ako sam u periodu od ovih 7-8 godina bar desetak puta dolazio u Masarikovu ulici i na šalteru davao svoj naplatni broj i plaćao nastala dugovanja.Njihovo objašnjenje je da je to struja koja je potrošena u stanu dok nisam prijavio brojilo na svoje ime pošto je u pitanju novogradnja. Da ne govorim da je stvarni dug oko X dinara a ostalo su kamate. Interesuje me šta da radim pošto sam već kod njih uložio prigovor na koji su mi odgovorili da ja to moram da platim sa sve kamatama. Podsećam Vas još jednom da je dug nastao pre oko 7-8 godina, da me za svo ovo vreme niko nije obavestio o ikakvom dugu a da su svo vreme zaračunavali kamate na dug. Mogu li da se pozovem na zastarelost ili na neki drugi pravni lek? Hvala unapred

Poštovani,

Prema Zakonu o obligacionim odnosima(“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) čl. 378 zastarevaju za jednu godinu potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva. U skladu sa pomenutom odredbom vaše potraživanje je zastarelo.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono