zovem se x iz cuprije,zanima me koja su moja prava za dete ko je staro x god.Po rodjenju sam priznao dete jer smo tada bili u braku. Ja i zena smo se razveli 2013god gde sam ja njoj na starateljstvo nad detetom i gde glasi u presudi da u dogovoru oba roditelja za vidjenje maloletnog deteta gde se pritom ona toga ne pridrzava i dete ne vidjam i gde mi sada prica da dete nije moje sta sada raditi po pitanju tog problema.

Poštovani,

            U skladu sa Porodičnim zakonom (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015)ukoliko jedan od roditelja ne poštuje presudu u delu načina vršenja roditeljskog prava, roditelja koji ne živi sa detetom, Vi imate pravo da podnesete Tužbu za vršenje roditeljskog prava, kojom zahtevate promenu dotadašnjeg načina vršenja roditeljskog prava.

            Tužbu možete podneti u mestu u kome tužilja ima prebivalište. Postupak za vršenje roditeljskog prava je hitan, jer se tiče deteta. To znači da se tužba ne dostavlja tuženoj na odgovor, a po pravilu čitav postupak se završava posle dva ročišta. Takođe, predviđena je obaveza suda da ročište za glavnu raspravu zakaže tako da se ono održi u roku od 15 dana od dana kada je tužba predata sudu.

            Što se tiče očinstva, prema članu 45 Porodičnog zakona(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015) ocem deteta koje je rođeno u braku, smatra se muž majke deteta.  Očinstvo muškarca koji je upisan u matičnu knjigu rođenih kao otac deteta – može biti osporeno. Pravo na osporavanje očinstva imaju: dete, majka, muž majke i muškarac koji tvrdi da je otac deteta ako istom tužbom traži i utvrđivanje svog očinstva. Međutim, Nije dopušteno osporavanje očinstva utvrđenog priznanjem onim licima koja su se saglasila sa priznanjem očinstva.

Mladi Pro Bono