Postovanje.situacija je ovakva: Dvoje razvedenih sa maloljetnim djetetom koje je po dogovoru izmedju njih pripalo majci i alimentacija redovno uplacivana. Mene zanima da li se alimentacija i dalje uplacuje ako se majka preuda i promjeni prezime? hvala unaprijed!

prezime? hvala unaprijed!

Poštovana,

            Prema članu 167 Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015) , izdržavanje supružnika prestaje kada poverilac izdržavanje sklopi novi brak ili vanbračnu zajednicu. Prema članu 154 i članu 155 istog zakona, dete ima pravo na izdržavanje sve do punoletstva, odnosno i nakon punoletstva ako se nalazi na redovnom školovanju najkasnije do navršene 26. godine života.

            Dakle, to znači da ukoliko je Vaš bivši suprug plaćao alimentaciju za Vas i za Vaše dete, kada se Vi preudate, prestaje obaveza plaćanja alimentacije Vama, ali je dužan da nastavi da  plaća izdržavanje svom maloletnom detetu do punoletstva, a i nakon punoletstva ako se dete nalazi na redovnom školovanju najkasnije do navršene 26. godine života.

Mladi Pro Bono