Postovani, zaposlena sam u jednom javnom preduzecu, od avgusta 2012. godine. Pocela sam na radim preko studentske zadruge, placena sam tada na sat. U julu 2013. godine sam dobila ugovor na odredjeno vreme, menjala sam trudnicu. Po povratku trudnice dobila sam u ugovor o Privremeno Povremenim poslovima u trajanju od 120 radnih dana, koji mi je od nove godine, 2015. produzen na novi ugovor od 90 dana i istice mi 31.3.2015. Desava se da sam ja sada u drugom stanju, cekam potvrdu dr za par dana i interesuje me koju su moja prava? Koje su sanse da sacuvam posao, i nacini? Hvala u napred.

Poštovana,

            Prema članu 183. i članu 187. Porodičnog zakona(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) , korišćenje porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta se ne može smatrati opravdanim razlogom za otkaz ugovora o radu.

            Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenoj da otkaže ugovor o radu.

            Zaposlenom rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo. Dakle, Vaš Ugovor o radu će se produžiti sve dok imate pravo na korišćenje porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta.

            Ukoliko Vam poslodavac uruči Rešenje o otkazu ugovora o radu, takvo rešenje će biti ništavo ako je na dan donošenja rešenja poslodavacu bilo poznato postojanje okolnosti trudnoće ili odsustva sa rada radi nege deteta ili posebne nege deteta ili ukoliko ste ga obavestili o postanju ovih okolnosti u roku od 30 dana od dana prestanka radog odnosa i o tome dostavili odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

 

Mladi Pro Bono