Poštovani, živim u stanu od kog su papiri izgubljeni. Možete li mi reći kako mogu doći do kopije?

Poštovani, 

obratite se nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti sa zahtevom za izdavanje lista nepokretnosti. Obrazac zahteva možete pronaći na linku https://www.rgz.gov.rs/web_preuzimanje_datotetka.asp?LanguageID=1&FileID=1075. Za izdavanje lista nepokretnosi naplaćuje se administrativna taksa.

Mladi Pro Bono