Ja sam osuđen 2013. godine na dve kazne, jedna u trajanju od jedne godine i jednog meseca, a druga u trajanju od jedne godine. Da li imam pravo na amnestiju? Pošto mi je pravnosnažna presuda bila 2013. godine pa su mi 2014. preinačili u jedinstvenu kaznu u trajanju od 2 godine, da li imam pravo na amnestiju? Unapred zahvalan!

Poštovani,

Zakon o amnestiji (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2012) predviđa da pravo na amnestiju imaju lica koja su pravnosnažno osuđena i koja se na dan stupanja na snagu ovog zakona nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Republici Srbiji ili još nisu stupila na izdržavanje kazne zatvora ili čiji premeštaj je radi izdržavanja te kazne izvršen u inostranstvo. Važeći Zakon o amnestiji je stupio na snagu 17. novembra 2012. godine. Kako ste Vi pravnosnažno osuđeni 2013. godine, Vi niste obuhvaćeni ovim zakonom i nemate pravo na amnestiju.

Maldi Pro Bono