Poštovani, razvedena sam već dve godine i imam dvoje dece. Starije dete kreće u 3. razred, mlađe u prvi. Otac daje alimentaciju ali za školu, treninge, pripreme i rekreativne nastave nikad nije učestvovao i izbegava sve druge obaveze. Moje pitanje je: Da li je po zakonu u obavezi da, pored alimentacije, učestvuje finansijski vezano za školu, rekreativne nastave, pripreme za sport ili ja sve moram da finansiram sama? Unapred zahvalna!

Poštovana,

davalac izdržavanja nije dužan da snosi druge troškove osim alimentacije koja je utvrđena prilikom razvoda. Međutim, Porodični zakon (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015) predviđa mogućnost promene visine izdržavanja ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka. Visina izdržavanja zavisi od potreba poverioca i mogućnosti dužnika izdržavanja. Potrebe poverioca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja. Visina izdržavanja se može promeniti sporazumom davaoca i primaoca izdržavanja, ili putem parnice. 

Mladi Pro Bono