Poštovani, imam tetku čiji je suprug nedavno umro. Nemaju dece, pa me interesuje kakva su joj prava na stan koji su stekli u braku?

Poštovani,

prema Zakonu o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015), u slučaju kada ostavilac nema dece, njegovu zaostavštinu nasleđuju supružnik i roditelji ostavioca. Supružniku pripada polovina zaostavštine. U slučaju da roditelji nisu živi ili ne mogu da naslede, njihove udele nasleđuju potomci ostaviočevih roditelja. Ukoliko roditelji ostavioca nemaju potomke koji mogu i hoće da naslede, tada celokupnu zaostavštinu nasleđuje supružnik ostavioca.

Što se konkretnog stana tiče, prema Porodičnom zakonu (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015), imovina koja je stečena radom u braku čini zajedničku imovinu supružnika. Nadživeli supružnik u tom slučaju ima pravo da zahteva izdvajanje svog udela u zajedničkoj imovini iz zaostavštine. Na tako izdvojenoj imovini, ostali naslednici nemaju prava, dok supružnik ima pravo da nasleđuje ostatak imovine shodno pravilima zakona. U ovom slučaju Vaša tetka ima pravo da zahteva izdvajanje jedne polovine stana iz zaostavštine koji bi joj pripao na osnovu zajedničke imovine, i ima pravo da na preostalom delu stana konkuriše za nasleđivanje zajedno sa ostalim naslednicima u udelu od jedne polovine. (Ako pretpostavimo da postoje drugi naslednici, njoj bi pripalo ukupno 3/4 stana). Pretpostavlja se da je udeo supružnika u zajedničkoj imovini jedna polovina, ali se suprotno može dokazivati.

Mladi Pro Bono