Pitanje: Pre dve godine i više sam imao seksualnu aferu sa osobom koja je u braku i sada nakon dve godine ona i njen muž (koji je saznao za aferu) mi traže xxxxxx dinara kako bi se sve zaboravilo i da ne bi pokretali krivični postupak. Novac koji ću dati bi prema njima bio uplaćen u dobrotvorne svrhe. Da li u vezi s tim treba da obavestim policiju i da angažujem advokata za eventualni postupak ako pokrenu. Ja nisam oženjen.

Poštovani,

prema odredbama Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), seksualna afera sa osobom koja je  braku ne predstavlja krivično delo.

Sa druge strane, možete se obratiti policiji i podneti krivičnu prijavu protiv ovih lica za krivično delo iznude iz člana 214. Krivičnog zakonika.

Mladi Pro Bono