Poštovani, imam pitanje. U septembru 2011. su mi ugasili struju u stanu. Do dana današnjeg ja nisam platila tu struju posto nemam odakle. Ne znam da li taj dug moze da zastari? Šta dalje da radim? Imam samo 23 godine i zaista se ne razumem u te stvari. Hvala unapred!

Poštovana,

prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja), potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju zastarevaju u roku od godinu dana od dospelosti. Podrazumeva se da za svaki račun teče poseban rok zastarelosti, zavisno od dana dospeća. 

Mladi Pro Bono