Ja sam u braku osam godina. Imamo jedno dete staro 7 godina, živimo svih 8 godina braka u stanu njegovih roditelja. Taj stan je kupljen nama kad smo sklopili brak. Oboje smo zaposleni, sa tim što su njegova primanja znatno veća od mojih. Ja nemam roditelje niti imovinu, niti su mi primanja dovoljna za iznajmljivanje stana i život. On na svoje ime ima auto i jednu garsonjeru u drugom gradu poklonjenu za vreme braka. Zanima me kakve su moje mogućnosti u vezi sa imovinom i alimentacijom. Dete bi bilo zajedničko. Tu nema spora. Naime maltretirana sam i psihički i fizički, bez dokaza jer nikad nisam skupila hrabrost da prijavim tako nešto. Koji je najbolji način da agoniju završim. Unapred hvala!

Poštovana,

shodno odredbama Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015), ukoliko do razvoda braka dolazi sporazumno, supružnici su dužni da se sporazumeju o vršenju roditelljskog prava i o deobi zajedničke imovine. U suprotnom, ako do razvoda braka dolazi po tužbi jednog od supružnika, odluku o tome može doneti sud.

Što se imovine tiče, prilikom razvoda braka među supružnicima se deli zajednička imovina. Zajednička imovina je imovina stečena radom u toku trajanja braka. Poklonjena imovina i imovina koja je stečena pre zaključenja braka ne ulazi u režim zajedničke imovine. Pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki, odnosno da svakom supružniku pripada jedna polovina. Može se suprotno dokazivati ukoliko je jedan od supružnika doprineo uvećanju zajedničko imovine više od drugog supružnika. Veći udeo jednog supružnika u sticanju zajedničke imovine zavisi od njegovih ostvarenih prihoda, vođenja poslova u domaćinstvu, staranja o deci, staranja o imovini te drugih okolnosti od značaja za održavanje ili uvećanje vrednosti zajedničke imovine. 

Što se alimentacije tiče, supružnik koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog supružnika srazmerno njegovim mogućnostima. Ovako određena alimentacija može trajati najduže pet godina nakon razvoda braka. Sa druge strane, roditelj je u svakom slučaju dužan da izdržava svoje maloletno dete, tako da mi otac deteta bio dužan da plaća alimentaciju za izdržavanje deteta.

Što se zlostavljanja tiče, Krivični zakonik  (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) poznaje krivično delo nasilje u porodici (član 194). Zakonik propisuje da će se  ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice,
kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine. Protiv Vašeg supruga možete podneti krivičnu prijavu. Takođe, sudu stoje na raspolaganju i mere zaštite predviđene članom 198. Porodičnog zakona.

Mladi Pro Bono