Poštovani, Radim na X preko omladinske zadruge u perionici veša. Završila sam srednju školu X i Višu školu X. Prošle godine je bio konkurs na X za oba mesta, i nisam pozvana na razgovor jer nemam dovoljno radnog iskustva. Položila sam državne ispite za oba zanimanja u trajanju od 6 meseci, a u konkursu je traženo radno iskustvo od najmanje 6 meseci. Prvo pitanje: Zanima me da li se odrađivanje pripravničkog staža računa u radno iskustvo ili ne? Drugo pitanje: U oktobru prošle godine radnicima preko omladinske zadruge je ukinuto plaćanje prevoza, pa nam je plata sa X pala na X, i sada je dosta ispod minimalca. Da li je to ukidanje prevoza po zakonu? Hvala unapred.

Poštovani,
Prema čl. 201 Zakona o radu(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) ugovor o stručnom osposobljavanju može da se zaključi, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita, kad je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Odnosno, staž koji ste odradili da bi položili stručne ispite se ne računa kao radni staž, već pripravnički. Dalje, po čl. 109 ZOR-a pripravnik ima pravo na zaradu najmanje u visini 80% osnovne zarade za poslove za koje je zaključio ugovor o radu, kao i na naknadu troškova i druga primanja, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu tako da čak I ako Vam je plata ispod minimalca, I to je na žalost u skladu sa propisima. Ipak čl. 118 već pominjanog zakona kaže da imate pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i to za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono