Poštovani, od bake koja nije u krvnom srodstvu sa mnom sam nasledila kuću sa placem po testamentu koji mi je ostavila. Unuka koja je u bakinom krvnom srodstvu je imala ugovor o doživotnom izdržavanju koji je trajao nekoliko godina i pre dve godine sudski raskinut zbog losih međusobnih odnosa. Unuka je tužila babu za novčanu nadoknadu tih godina što je ona nju gledala. U međuvremenu baka je preminula i ja sam nasledila kuću i plac. Moram da napomenem da smo poslednjih godina moji roditelji i ja čuvali babu. Sada ta unuka od mene traži nadoknadu (neosnovano obogacenje ili tako nekako nisam sigurna) od vise hiljada evra. Moje pitanje je: da li ja moram nastaviti tu tužbu i da li ja njoj moram da platim nadoknadu. Hvala unapred!

Poštovana,

prema odredbama Zakona o nasledjivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015), Vi kao davalac izdržavanja iz ugovora o doživotnom izdržavanju nemate status naslednika primaoca izdržavanja, pa samim tim ne odgovarate za dugove primaoca izdržavanja. Pored toga Vrhovni sud Srbije je svojom odlukom (Rev. 3487/1997) utvrdio da ako je zaključenju ugovora o doživotnom izdržavanju prethodio raskid ranije zaključenog ugovora o doživotnom izdržavanju, davalac iz kasnijeg ugovora nije u obavezi da davaocu iz ranijeg ugovora plati naknadu za ranije dato izdržavanje.

U slučaju da je tužba o kojoj govorite podneta protiv Vas, ukoliko ne učestvujete u parničnom postupku, tačnije ako ne podnesete odgovor na tužbu, rizikujete da sud donese presudu zbog propuštanja, u kojoj će sud pruhvatiti tužbeni zahtev. 

Mladi Pro Bono