Poštovani, Potvrđena mi je presuda da se zbog saobraćajnog udesa, načinjenog putničkim vozilom oduzima vozačka dozvola u trajanju od tri meseca. Da li po novom ZOBS-u mogu za vrema trajanja zabrane da upravljam vozilima A i C kategorije za koje isto posedujem dozvolu?

Poštovani,

Kada se izriče zabrana upravljanja motornim vozilom, izriče se za onu vrstu i kategoriju motornog vozila kojim je načinjen prekršaj. Što znači da Vi možete upravljati motornim vozilima druge kategorije ukoliko za njih posedujete dozvolu. To je navedeno u Krivičnom zakoniku (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), Zakonu o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2013) kao i u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US i 55/2014).

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono