Kupio sam nekretninu/zemljište od jednog lica , isplaćena je celokupna suma, ugovor overen u sudu, nakon nekog vremena sam saznao da isti ima ugovor o doživotnom izdržavanju sa svojom cerkom. Napominjem da je u listu stajalo da nema zabeležbe i tereta prilikom kupovine. Zanima me da li ja maogu imati problema nakon smrti prodavca.Unapred hvala

Poštovani,

Odgovor na postavljeno pitanje može se pronaći u nekoliko zakona: Zakonu u nasleđivanju (u kome se reguliše ugovor o doživotnom izdržavanju), Zakonu o državnom premeru i katastru i Zakonu o osnovama svojinskopravnih odnosa.

Pođimo od poslednje pomenutog: Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa propisuje da se pravo svojine na nepokretnostima na osnovu pravnog posla stiče upisom u javnu knjigu ili na drugi odgovarajući način određen zakonom (član 33).

Zakon o državnom premeru i katastru takođe određuje da se svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima stiču se, prenose i ograničavaju upisom u katastar nepokretnosti (konstitutivnost upisa), a prestaju brisanjem upisa (član 60, stav 1). Isti Zakon propisuje i:
– da se u katastar nepokretnosti mogu upisati i određena obligaciona prava koja se od trenutka upisa mogu suprotstaviti trećim licima (član 60, stav 3)
– da su podaci o nepokretnostima upisani u katastar nepokretnosti istiniti i pouzdani i niko ne može snositi štetne posledice zbog tog pouzdanja (član 63).

Na kraju, Zakon o nasleđivanju sadrži dve nama važne odredbe:
-ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani (član 194, stav 1)
-davalac izdržavanja može svoje pravo iz ugovora obezbediti upisom u javnoj knjizi (član 199).

Pogledajmo šta se može zaključiti iz navedenih zakonskih odredaba:

prvo, postojanje ugovora o doživotnom izdržavanje ne znači automatski da je i nepokretnost koju ste kupili obuhvaćena njime (pošto iz Vašeg pitanja nismo sigurni da li ste saznali samo da taj ugovor postoji ili i da je nepokretnost obuhvaćenja njime);

drugo, čak i u slučaju da jeste, činjenice da u javnim knjigama nije postojao podatak o postojanju bilo kakavih tereta na nepokretnosti i da ste Vi (pretpostavljamo, s obzirom da su svi ostali koraci u potupku prenosa svojine ispoštovani) upisani kao vlasnik nepokretnosti, a pritom niste u trenutku upisa znali ništa o eventualnom postojanju bilo kakvih prava ili pretenzija trećih lica na nepokretnost, Vi ne možete snositi bilo kakve štetne posledice.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono