Poštovani, umrla mi je tetka nakon teče, koji nisu imali dece. Tetka ima 2 brata i sestru, s tim da su svi živi osim jednog brata čiji sam ja sin. Da li imam pravo na nasledstvo, i da li imam pravo na nužni deo?

Poštovani,

Na osnovu Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015), prema članu 13, Vi spadate u drugi zakonski nasledni red. Ovaj član jasno navodi da drugi zakonski nasledni red čine ostaviočev bračni drug, ostaviočevi roditelji i njihovo potomstvo. Pod njima se podrazumevaju njihova deca (braća i sestre ostavioca), njihovi unuci, praunuci i njihovi dalji potomci. Ali ne spadate u nužne naslednike. Član 39 se odnosi na nužne naslednike i u njemu stoji da u nužne naslednike spadaju ostaviočevi potomci, bračni drug, roditelji, usvojilac, braća i sestre, dedovi i babe i ostali preci.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono