Poštovani, mom dedi je jedan rođak ugovorom o poklonu dao 1/2 placa a drugu polovinu je dao nekom drugom, ugovor su overili u sudu i ostavili tako da stoji par godina. Mene zanima da li mogu da proverim i gde, da li je taj ugovor proknjižen pošto ne mogu da stupim u kontakt sa suvlasnikom.

Poštovani,
Proknjižavanje ugovora nije potrebno, sama overa je dovoljna. Ako ste mislili da li je upisano u zemljišne knjige pravo vlasništva to možete proveriti uvidom u katastar nepokretnosti za teritoriju gde se nalazi pomenuti plac.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office