Da li mogu tražiti radni staž od gazde kod koga sam radila neprijavljena. Prestala sam raditi kada sam obolela od karcinoma dojke, a posle me nisu hteli vratiti na posao. Zanima me da li mogu tražiti odštetu ili da mi uplate radni staž da mogu ići u penziju. Ako se može šta uraditi zanima me na koji način.

Poštovana,
Obzirom da niste bili prijavljeni nemate ni prava koja bi vam po Zakonu o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) pripadala da ste sa svojim poslodavcem imali zaključen ugovor o radu.
S poštovanjem,
Mladi pro Bono