Poštovani, zanima me da li mogu detetu promeniti prezime u svoje? Iz vanbračne zajednice imam dete, otac se ne interesuje za njega, ono nosi njegovo prezime. Dobila sam presudu o vršenju samostalnog roditeljskog prava. Da li postoji mogućnost menjanja prezimena, i koji su uslovi? Pozdrav i hvala!

Poštovana,

članom 349. Porodičnog zakona predviđeno je da se detetu može promeniti prezime u slučaju utvrdjivanja materinstva odnosno očinstva ili u slučaju osporavanja materinstva odnosno očinstva. Zakon ne predviđa mogućnost promene prezimena deteta van ovih slučajeva. Članom 346. istog zakona je predviđeno da pravo na promenu ličnog imena ima svako lice koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje. To znači da tek nakon navršene 15. godine Vaše dete može podneti zahtev za promeni ličnog imena.   Zahtev za promenu ličnog imena podnosi se opštinskoj upravi na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno boravište.

Mladi Pro Bono