Poštovani, imam 19 godina i roditelji žele da me izbace iz kuće, da li oni imaju pravo na to? Inače vlasnik kuce je moj otac. Da li mogu da ga tužim?

Poštovani,
Kako kaže čl. 155 Porodičnog zakona(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015) punoletno dete koje se redovno školuje ima pravo na izdržavanje od roditelja srazmerno njihovim mogućnostima, a najkasnije do navršene 26. godine života. Punoletno dete ima pravo na izdržavanje od krvnih srodnika u pravoj ushodnoj liniji srazmerno njihovim mogućnostima ako roditelji nisu živi ili ako nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje, ali neće imati pravo na izdržavanje ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelje odnosno druge krvne srodnike. Dalje, čl. 194 PZ-a predviđa da pravo stanovanja traje do punoletstva deteta ali obaveza izdržavanja se nastavlja I dalje. Takođe po čl. 162 istog zakona visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja. I na kraju po čl. 161 već pominjanog zakona izdržavanje se, po pravilu, određuje u novcu, ali se može odrediti i na drugi način-ako se poverilac i dužnik izdržavanja o tome sporazumeju.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono