Poštovani, Molim za odgovor na sledeće pitanje. Moj otac, kao i njegov rođeni brat i sestra su nakon smrti roditelja nasledili stan. Urađena je ostavinska rasprava i njome je svako dobio po trećinu tog stana. Moj otac želi da se stan proda, dok brat i sestra to ne žele. Zbog toga, moj otac ne može da uživa u svom nasleđenom delu. Koja su njegova prava i da li se njegovi brat i sestra mogu sudskim putem primorati da se stan proda? Napomenuo bih da nijedno od njih ne može da otkupi očev deo čime je otac stavljen u pat poziciju.

Poštovani,

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa pitanje susvojine uređuje na sledeći način:
prvo, svaki suvlasnik ima pravo da u svako vreme zahteva deobu stvari, osim u vreme u koje bi ta deoba bila na štetu drugih suvlasnika, ako zakonom nije drukčije određeno;
drugo, suvlasnici sporazumno određuju način deobe stvari, a u slučaju da se ne može postići sporazum, odlučuje sud; sud će odlučiti da se deoba izvrši prodajom stvari ako je fizička deoba nemoguća ili je moguća samo uz znatno smanjenje vrednosti stvari (član 16).

Detaljno o susvojini možete pogledati ovde.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono