Pitanje: Poštovani da vam se zahvalim unapred na vremenu i odgovoru. Moj problem je što nije majka plaćala struju kod Elektromorave i dug iznosi oko ХХ,ХХХ dinara, te je danas stiglo od privatnog izvršitelja da će se pleniti plata, imovina itd. ako ne izmirimo dug. Dug se vodi na moju majku koja nema ništa u vlasništvu osim sto se vodi račun na struju na njeno ime. Kuća se vodi na brata i mene. Pa me interesuje zakonski šta je u mogućnosti izvršitelj a šta ne. Sada ukoliko se ne varam računi za struju stižu od Elektrodistribucije Srbije. Nova firma i njih ne zanima stari dug kod Elektromorave, sada se plaćaju uredno računi. Još jednom hvala!

Poštovani,

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, član 378, stav 1, dugovanja za isporučenu električnu energiju zastarevaju za godinu dana od dana izvršenja usluge. U slučaju da se pokuša naplata putem privatnog izvršitelja, dovoljno je da dužnik izjavi prigovor u kome će navesti da je potraživanje zastarelo i da uz njega priloži pismene isprave kojima to dokazuje (član 254 Zakona o izvršenju i obezbeđenju).

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono