Molim Vas da mi odgovorite: naime imao sam prekršaj iz saobraćaja kako oni to navode,obišao sam vozilo u traci koja je namenjena za skretanje u levo, i vratio sam se u desnu traku. Linija je bila isprekidana. Nikoga u tom momentu nisam ugrozio u saobraćaju. Bilo mi je malo dete pozadi sa suprugom, kome je bilo jako loše i morao sam da požurim u bolnicu a pritom nisam prekoračio brzinu kretanja. Kakve su tu sada moje šanse da se branim? Hvala

Poštovani,

Zakon o prekršajima pruža mogućnost da se učinilac prekršaja oslobodi od odgovornosti ili blaže kazni ukoliko se ustanovi da je prekršaj učinjen u krajnjoj nuždi. Institut krajnje nužda je uređen na sledeći način:

Član 14
Nema prekršaja ako je radnja propisana kao prekršaj učinjena u krajnjoj nuždi.
Krajnja nužda postoji ako je prekršaj učinjen da učinilac otkloni od svog dobra ili dobra drugog [zdravlje deteta u ovom slučaju predstavlja dobro kome je opasnost pretila] istovremenu neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti, i ako pri tome učinjeno zlo nije veće od zla koje je pretilo.
Učinilac koji je prekoračio granice krajnje nužde, može se blaže kazniti. Ako je to prekoračenje učinjeno pod posebno olakšavajućim okolnostima, učinilac se može osloboditi od kazne.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono