Plaćam uredno alimentaciju za dvoje dece, starije je napunilo 28 godina, a mlađe puni 26 godina sredinom godine. Alimentaciju plaćam tako što mi se odbija od penzije preko fonda PIO. Oba deteta su rođena u inostranstvu i žive u inostranstvu. Da li je dovoljno da fondu PIO podnesem zahtev za prestanak isplate alimentacije kada se za to steknu uslovi uz predočavanje dokaza koliko su deca stara ili moram preko suda zatražiti izmenu presude o razvodu braka?

Poštovani,

Vama je sud odredio način i visinu plaćanja alimentacije, tako da Vi morate preko suda tražiti da ta Vaša obaveza prestane. Nije potrebno da tražite izmenu presude o razvodu braka već samo izmenu alimentacije.Tu  novu odluku suda onda podnosite fondu PIO.  Član 155. Porodičnog zakona Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015) propisuje :

(1) Punoletno dete koje je nesposobno za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje, ima pravo na izdržavanje od roditelja sve dok takvo stanje traje.

(2) Punoletno dete koje se redovno školuje ima pravo na izdržavanje od roditelja srazmerno njihovim mogućnostima, a najkasnije do navršene 26. godine života.

(4) Nema pravo na izdržavanje punoletno dete ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za roditelje odnosno druge krvne srodnike

Dakle, ukoliko su Vaša deca sposobna za rad i mogu se sama izdržavati sud će Vas verovatno osloboditi obaveze plaćanja alimentacije.

 

S poštovanjem,

Mladi ProBono.