Plaćam sinu izdržavanje koji je na fakultetu do kada je zakonska obaveza za plaćanja i ako možete da mi pojasnite pojam REDOVNO ŠKOLOVANjE. Da li podrazumeva redovno davanje ispita, odlazak na predavanja itd?

Poštovani,

Zakonska obaveza plaćanja izdržavanja uređena je Prodičnim zakonom  (Sl. glasnik RS, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015) u članu 155. gde kaže da punoletno dete ima pravo na izdržavanje od strane roditelja dok se redovno školuje, a najkasnije do navršene  26. godine života.

Redovno školovanje podrazumeva redovno izvršavanje školskih obaveza, redovno polaganje ispita i upisivanje naredne školske godine po isteku prethodne, pri čemu je bez značaja postojanje statusa redovnog studenta finansiranog iz budžeta ili vanrednog, odnosno samofinansirajućeg.

 

Mladi Pro Bono