Htela bih da mi date savet u vezi podnošenja tužbe za uvrede i klevete o meni. Zadnjh mesec dana moja buduća svekrva iznosi sve same laži o meni nazivajuci me svakakvim pogrdnim imenima i lažima o mom životu. Za ovih mesec dana mi je narušeno zdravlje da moram da stavljam tabletu pod jezik jer mi pritisak skače na 220 sa 120. Ako bi uzela od lekara izvestaj o mom zdravstvenom stanju da li bi mogla da podnesem prijavu protiv nje i kakve su sankcije. Unapred zahvalna.

Poštovana,

Krivično delo klevete je dekriminalizovano, te se u slučaju povrede časti i ugleda oštećeni može zaštiti podnošenjem  tužbe zbog uvrede. Prema članu 170. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014):” Ko uvredi drugog, kazniće se novčanom kaznom od dvadeset do sto dnevnih iznosa ili novčanom kaznom od četrdeset hiljada do dvesta hiljada dinara”.

Da bi postojalo krivično delo potrebno je da radnje tuženog budu uvredljive ne samo sa subjektivnog stanovišta oštećenog nego i po opštem shvatanju.

Gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi.

 

Mladi Pro bono