Pitanje o pojedinim tačkama zakona o radu. Prvo, koliko dana zaposleni ima pravo za krsnu slavu? Drugo, u toku trajanja godišnjeg odmora koje odbitke od plate snosi zaposleni i da li ih uopšte ima? Treće, po zakonu o radu ko su članovi uže porodice? Da li zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u slučaju smrti tetke, strica itd. i koliko dana?

Poštovani,
Pravo na krsnu slavu je uređeno Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (“Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) i u čl. 4 ovog zakona se jasno navodi da zaposleni ima pravo da ne radi na prvi dan krsne slave. Na osnovu Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) zaposleni ne snosi odbitke od plate u toku trajanja godišnjeg odmora, ali u slučaju neiskorišćenog godišnjeg odmora, u slučaju prestanka radnog odnosa, zaposleni ima pravo na novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora i to u visini prosečne zarade u predhodnih 12 meseci, a srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora (čl. 76).
Na osnovu čl. 77. Zakona o radu, zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u slučaju smrti člana uže porodice u vremenskom trajanju od pet radnih dana. Članovima uže porodice, na osnovu ovog člana se smatraju bračni drug, deca, braća, sestre, roditelji, usvojilac, usvojenik i staratelj. Ovde se još navodi da poslodavac može svom zaposlenom da odobri odsustvo i za srodnike koji nisu navedeni kao i za druga lica koja žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa zaposlenim, u trajanju utvrđenom rešenjem poslodavca.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono