Poštovani, Živio sam u vanbračnoj zajednici sa ženom, imamo sina od X godina. Poslije njezinog poricanja da je moje dijete, poslije sudskog potvrđivanja očinstva, upisan sam kao otac. Sada smo trenutno u centru za socijalni rad. Interesuje me koja ja prava imam kao otac, i šta mogu da zahtjevam, tj.viđanje i dovođenje djeteta kući zakonski. Hvala.

Poštovani,

Prava i dužnosti roditelja su regulisana Porodičnim zakonom. U njemu stoji da roditelji imaju pravo i dužnost da se staraju o detetu. Staranje o detetu obuhvata: čuvanje, podizanje, vaspitavanje, obrazovanje, zastupanje, izdržavanje te upravljanje i raspolaganje imovinom deteta. Roditelji imaju pravo da dobiju sva obaveštenja o detetu od obrazovnih i zdravstvenih ustanova (član 68).

Ovo pravo roditelji vrše zajednički i sporazumno u slučaju da žive zajedno. Na osnovu Vašeg pitanja zaključujemo da Vi i majka deteta ne živite zajedno. Iz Vašeg pitanja, pošto kažete da je sud potvrdio očinstvo, zaključujemo da bi trebalo da je u istoj odluci u kojoj je potvrdio da ste Vi otac deteta odlučio i o vršenju roditeljskog prava. Sud je u toj odluci bio dužan da odluči o tome ko vrši roditeljsko pravo, o eventualnom poveravanju deteta jednom roditelju, o izdržavanju deteta od strane drugog roditelja, o načinu održavanja ličnih odnosa- kada i kakav kontakt će imati dete i roditelj sa kojim ne živi, o načinu odlučivanja o pitanjima bitnim za život deteta- kakva prava ima roditelj kome dete nije povereno kada se odlučuje o ovim pitanjima (pre svega o pitanjima obrazovanja deteta, većim medicinskim zahvatima, promeni prebivališta deteta, raspolaganju detetovom imovinom veće vrednosti), (član 260).

Ako je sud propustio da odluči o tome može se podneti tužba za vršenje roditeljskog prava. U toku tog postupka Vi i majka deteta možete postići sporazum o vršenju roditeljskog prava. Njime možete biti određeno da roditeljsko pravo vršite sporazumno i zajednički, ili da roditeljsko pravo vrši samo jedan roditelj i da se uredi kakve obaveze ima drugi roditelj u pogledu izdržavanja deteta, kako će održavati lični odnos sa detetom i koju će ulogu imati u odlučivanju o pitanjima bitnim za život deteta. Ukoliko se sporazum ne postigne ili sud odluči da sporazum nije u najboljem interesu deteta, sud će odlučiti o svim pomenutim pitanjima.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono