Poštovani, U junu 2012. godine sam napravio saobraćajni prekršaj. Aprila 2013. godine bio sam na suočenju sa policajcem, a u oktobru te godine mi je izrečena novčana kazna. U februaru 2015. mi stiže zabrana upravljanja motornim vozilom. Da li je slučaj zastareo pošto je prošlo dve godine od učinjenog prekršaja i da li je ova zabrana za upravnjanje vozilom važeća u tom slučaju? Hvala.

Poštovani,

Na osnovu Zakona o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2013), a u skladu sa članom 85. izrečena kazna i zaštitna mera se ne mogu izvršiti ukoliko je od dana pravnosnažnosti presude protekla jedna godina.
Kao kazne se mogu izreći kazna zatvora, kazna rada u javnom interesu i novčana kazna, a jedna od zaštitnih mera svakako jeste i zabrana upravljanja motornim vozilom.
Zastarevanje ne teče za vreme za koje se izvršenje ne može preduzeti po zakonu, a prekida se svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne, tj. zaštitne mere. Nakon svakog prekida zastarelosti će doći do ponovnog pokretanja toka zastarelosti. Svako izvršenje kazne odnosno zaštitne mere će da zastari kada protekne dva puta onoliko vremena koliko je po zakonu potrebno za izvršenje kazne, odnosno zaštitne mere.
Na osnovu prethodno rečenog, slučaj ne zastareva od dana učinjenog prekršaja već od dana kada je presuda, na osnovu koje Vam je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom, postala pravnosnažna.

Mladi Pro Bono