Poštovani, napravila sam isti saobraćajni prekršaj u period od godinu dana, tj. vožnje u naseljenom mestu, prvi put XX, a sada XX. Prvi put sam dobila mesec dana zabrane vožnje, 6000din i 4 boda. Pored ova 4 imam još 2 boda za jednosmernu ulicu. Da li se po novom zakonu ide u zatvor ako se napravi isti prekršaj za manje od godinu dana?

Poštovana,

Zakon o prekršajima kao ni Zakon o bezbednosti saobraćajana putevima ne sadrže odredbu o tome. Ne postoji nijedno pravilo kojim bi se sudijama naredilo da u slučaju ponovoljenog prekršaja moraju obavezno da izreknu kaznu zatvora, već su sudije slobodne da u skladu sa slobodnim sudijskim uverenjem same odrede adekvatnu kaznu.

Savetovala bih Vam da izrečene novčane kazne platite, jer Sud može rešenjem odlučiti da neplaćenu novčanu kaznu zameni kaznom zatvora ili radom u javnom interesu ili da naplati prinudnim putem.

S poštovanjem,

 eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu