Poštovani, Nakon razvoda odrekla sam se imovine koja je stečena u braku. Moje odricanje je proisteklo nakon pretnji… Bivši suprug je nakon 4 godine od razvoda preminuo. Kuću su njegovi roditelji preveli na njih. Moje pitanje je, da li postoji ikakva šansa da ja krenem u postupak protiv njih i na neki način povratim ono čega sam se pre 6 godina odrekla?

Poštovani,
Kako niste jasno formulisali pitanje pretpostaviću da ste zaključili ugovor o deobi zajedničke imovine. U tom slučaju u skladu sa čl. 60 Zakona o obligacionim odnosima(“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) predviđa da ako je ugovorna strana ili neko treći nedopuštenom pretnjom izazvao opravdani strah kod druge strane tako da je ova zbog toga zaključila ugovor, druga strana može tražiti da se ugovor poništi. Strah se smatra opravdanim ako se iz okolnosti vidi da je ozbiljnom opasnošću ugrožen život, telo ili drugo značajno dobro ugovorne strane ili trećeg lica. Dalje, po čl. 117 istog zakona pravo zahtevati poništenje rušljivog ugovora prestaje istekom roka od jedne godine od saznanja za razlog rušljivosti, odnosno od prestanka prinude. To pravo u svakom slučaju prestaje istekom roka od tri godine od dana zaključenja ugovora. Što bi značilo da Vam je na žalost protekao rok.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono