Poštovani, imam sudjenje za tešku kradju u pokušaju. Javni tužilac je predložio uslovnu osudu 1 godinu na 3 godine proveravanja. Da li će sudija tako postupiti ili može mi izreći kaznu zatvora?

Poštovani,
Čl. 8 Zakona o parničnom postupku(“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014) kaže da sud odlučuje po svom uverenju, na osnovu savesne i brižljive ocene svakog dokaza zasebno, svih dokaza kao celine i na osnovu rezultata celokupnog postupka, koje će činjenice da uzme kao dokazane. Odnosno, od slobodne ocene suda zavisi kakvu će presudu doneti bez obzira na predlog javnog tužioca.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono