Poštovani, Molim Vas za odgovor na pitanje u vezi povraćaja pdv-a prilikom kupovine prvog stana. Stan će biti na ime mog muža, koji ne poseduje nekretninu, kao ni ja ni naše dete, i očekujemo povraćaj pdv-a za stan od 70m2. Pitanje je da li je problem to što je suprug , od skoro, zbog posla, prijavljen u drugi grad..i da li time ne činimo porodično domaćinstvo, iako zajedno privređujemo i trošimo? Ako je neophodno da budemo na istoj adresi, koliko pre potpisivanja ugovora je potrebno da budemo prijavljeni? Hvala

Poštovana,

Vaše pitanje je uređeno članom 31a Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon).

Pravo na povraćaj pdv-a ima kupac prvog stana koji ispunjava sledeće uslove:
1) da je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;

2) da kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.

Površina stana ne sme da prelazi 40m2 za kupca i po 15m2 za svakog člana porodice.

U smislu ovog člana porodičnim domaćinstvom se smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

Dakle, članovi porodice moraju da imaju isto prebivalište kao kupac.

 

Mladi Pro Bono