Evo ovako da vam objasnim celu situaciju, nadam se da ćete shvatiti šta sam hteo da vam kažem. Pošto sam ja stariji sin i imam polubrata koji je još maloletan, trenutno živimo svi u istoj kući koju otac hoće jednog dana da prepiše mladjem bratu kad odraste, a meni je napravio drugu kuću na drugoj adresi na koju treba da se preselim na proleće. E sad, otac se plaši da kad mi prepiše ovu kuću da ja jednog dana nakon njegove smrti ako on ne ostavi testament ne tražim deo imovine od te kuće koja bi njemu trebala da pripadne. I zato hoće da se ja odreknem te imovine koja treba polubratu da pripadne tj. te kuće u kojoj trenutno živimo. Ono što sam ja hteo da pitam je da li moram da napravim novi “Ugovor o odricanju imovine” te kuće koja treba polubratu da ostane, ili mogu da navedem u nekom članu na “Ugovoru o poklonu” da se odričem imovine tj. te kuće koja njemu ostaje? Pozdrav!

Poštovani,

Zakon o nasledjivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015) predviđa da je ništava izjava o odricanju od nasledja koje još nije otvoreno, što znači da se nasleđa ne možete odreći do smrti ostavioca, Vašeg oca. Zakon o nasledjivanju, u članu 182. predviđa mogućnost zaključenja ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života. Ovim ugovorom ostavilac još za života prenosi imovinu na svoje naslednike, pri čemu ta imovina ne ulazi u zaostavštinu u trenutku smrti. Sa ovim ugovorom se moraju saglasiti svi ustupiočevi potomci koji će po zakonu biti pozvati da ga naslede.

Mladi Pro Bono

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office