Nedavno smo saznali da otac ima priznato vandbračno dete, čime je to dete zakonski naslednik. Ukoliko bi otac prepisao kao poklon porodičnu kuću meni i sestri (rođenoj, ne vanbračnoj), koliki bi porez trebale da platimo (na koliki deo i koliko procenata)? Znači, da pojasnim, zakonski naslednici smo nas dve kao deca i majka, i naravno vanbračno dete. Unapred hvala.

Poštovana,

Zakonom o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon), članom 21. stav 1. tačka 1. predviđeno je da poklonoprimac prvog naslednog reda ne plaća porez na poklon. To znači da Vi i Vaša sestra u slučaju poklona od strane Vašeg oca, porez na poklon ne bi ste platile.

Međutim, Zakonom o nasleđivanju, članom 66. je predviđeno da se poklon učinjen od strane ostavioca uračunava u zakonski nasledni deo onih lica kome je poklon učinjen, izuzev ako je ostavilac izjavio da se poklon neće uračunavati. Članom 67. se predviđa da se time ne dira u pravila o nužnom delu. Prema članu 40. Zakona o nasledjivanju, nužni deo je polovina naslednog dela koji bi nasledniku pripao po zakonskom redu nasledjivanja. Nužni deo vanbračnog sina Vašeg oca iznosi jednu osminu od ukupne vrednosti zaostavštine, uvećane za poklone koje ostavilac za života učini drugim naslednicima. U slučaju da je nakon smrti Vašeg oca vrednost prava koja je njegov vanbračni sin stekao po osnovu nasledjivanja manja od jedne osmine od ukupne vrednosti zaostavštine, uvećane za učinjene poklone za života, on će imati pravo da zahteva novčanu naknadu do visine vrednosti njegovog nužnog dela (jedna osmina), od ostalih naslednika.

Mladi Pro Bono

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office