Imam pitanje. Udala sam se. Pre nešto manje od pet godina mi je umrla majka koja je bila vezana ugovorom o doživotnom izdržavanju za moju baku. Medjutim, kuća se vodi na mene i brata (pola, pola) u katastru i svugde. Kao sto sam vec rekla, udala sam se, nisam u istom mestu gde je i baka, ne daju mi da udjem ona i ujak u tu kucu kad sam htela da je posetim, jer smatraju da nemam vise nikakva prava na to. Nije mi više ništa jasno jer niko od nas nije zahtevao poništenje ugovora. Šta da radim? Imam 26 godina, a ugovor je sačinjen jos 1988. godine dok je moj pokojni deda bio živ.

Poštovana,

Zakonom o nasleđivanju  (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015) članom 204. predviđeno je da u slučaju smrti davaoca izdržavanja njegove obaveze prelaze na njegovog bračnog druga i potomke koji su pozvani na nasleđe, ako pristanu. Što znači da ste Vi i ostali naslednici Vaše majke trebali tokom ostavinskog postupka da se izjasnite o tome da li prihvatate obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju. 

Što se tiče kuće čiji ste vlasnici Vi i Vaš brat, ona nije predmet ugovora o doživotnom izdržavanju. Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon), članom 14. predviđeno je da suvlasnik  ima pravo da stvar drži i da je koristi zajedno sa ostalim suvlasnicima srazmerno svom delu, ne povređujući prava ostalih suvlasnika. Ukoliko ste ograničeni u vršenju prava svojine srazmerno Vašem delu, imate pravo da podnesete tužbu za zaštitu svog prava na delu stvari, shodno članu 43. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa.

Činjenica da ste udati i da ne živite u predmetnoj kući ne dira u Vaše pravo svojine niti u prava po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju.

Mladi Pro Bono

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office