Poštovani, Ja jesam materijalno ugožena, živim u jednoj sobi sa decom koja imaju 17 i 9 godina obojica su muškarci i nemam dovoljno sredstava da ih izdržavam a kamoli da opet gradim i kupujem sve iz početka, bivši suprug neće da mi da ni garderobu a to je lična higijena a kamoli da mi da stvari koje deci trebaju da bi živela normalno. Ne znam kome da se obratim više za pomoć, a da dobijem konkretan odgovor kako da rešim problem.

Poštovana,

Prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) otuđenje tuđe stvari je krivično delo. Član 221. propisuje da ko  bez namere pribavljanja imovinske koristi protivpravno oduzme tuđu pokretnu stvar, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.

Kada se učinilac nalazi u bliskom odnosu sa oštećenim postupak se pokreće podnošenjem privatne tužbe sudu.

 

Mladi Pro Bono