Interesuje me koje su sankcije predviđene za prekršaj iz člana 332 stav 2 tačka 5, Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima – novi?

Poštovani,

Za prekršaj iz navedenog člana Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US i 55/2014) predviđena je novčana kazna od 6. 000 do 20. 000 dinara. U stavu 2 je propisano da ukoliko je lice izvršenjem prekršaja iz stava 1. ovog člana izazvalo neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju, ili prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu, odnosno pribavilo sebi ili drugom protivpravnu imovinsku ili drugu korist, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

 

 

Mladi Pro Bono

 

 

Mladi Pro Bono