Poštovani, imam problem sa opštinom, bila mi je dužna X dinara.Dug su mi platili posle X godine. Sad tvrde da je dug bio zastareo i da nisu trebali da mi plate. Sad pokreću tužbu da im vratim novac. Kakva su moja prava i šta treba da radim? Da li je moguće da ću morati da vratim novac? Unapred hvala na odgovoru.

Poštovani,
U skladu sa čl. 367 Zakona o obligacionim odnosima(“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) ako dužnik ispuni zastarelu obavezu, nema pravo zahtevati da mu se vrati ono što je dao, čak i ako nije znao da je obaveza zastarela. Stoga, čak I ako je potraživanje bilo zastarelo možete biti mirni.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono