Interesuje me radno vreme u Hitnoj pomoći, pošto ne mogu da nađem akt kojim je to detaljno regulisano. Naime, radim dnevnu od 07 do 19 casova, pa slobodno 24 časova pa noćnu od 19 d0 07 časova, a nakon toga 48 sati slobodno. Može li mi se u ovih 48 sati ubaciti još jedna smena, tako da nemam odmor od 48 sati? Hvala unapred

Poštovana,
Posebni kolektivni ugovor za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (na koji Vas upućujemo linkom), određuje minimum prava koje imaju zaposleni u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika, neposredno se primenjuje u svim navedenim ustanovama i između ostalog reguliše i pitanje radnog vremena.
Prema njegovom članu 38, puno radno vreme za lekare i medicinske tehničare koji obavljaju stalni rad u urgentnim ekipama hitne medicinske pomoći iznosi najviše 35 časova nedeljno. Zaposleni ima pravo na odmor između dva uzastopna radna dana u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno i pravo na odmor u toku nedelje u trajanju od najmanje 24 sata neprekidno (članovi 47 i 48).
Ovo su dakle okviri u okviru kojih poslodavac može da utvrdi raspored radnog vremena zaposlenog. Odgovor na Vaše pitanje je da ne možete raditi više od 35 sati nedeljno, osim u slučaju dežurstva koje može trajati još dodatnih 10 sati u toku nedelje, a izuzetno i 20 sati u zavisnosti od delatnosti zdravstvene ustanove, raspoloživog kadra, kao i organizacije zdravstvene službe za teritoriju koju pokriva zdravstvena ustanova (član 39).
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono