Dobar dan. Interesuje me da mi objasnite termin samostalno vršenje roditeljskog prava nakon razvoda. Da li ja jedina mogu da odlučujem o školovanju i preseljenju maloletnog deteta ili ne? Da li suprug koji nema starateljstvo (potpisano sporazumom) ima pravo da odlučuje o putovanjima, izlascima iz zemlje i slično?

Poštovana,
Na osnovu Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011 – dr. zakon i 6/2015), a prema članu 78 samostalno vršenje roditeljskog prava podrazumeva poveravanje zajedničkog deteta jednom roditelju, sporazum roditelja o visini doprinosa za izdržavanje deteta od strane drugog roditelja kao i način održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem. Sporazumom o samostalnom vršenju roditeljskog prava vršenje roditeljskog prava se prenosi na onog roditelja kome je dete povereno. Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da izdržava dete, da sa detetom održava lične odnose i da o pitanjima koja bitno utiču na život deteta odlučuje zajednički i sporazumno sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo. O pitanjima koja bitno utiču na život deteta, u smislu ovog zakona, smatraju se naročito: obrazovanje deteta, preduzimanje većih medicinskih zahvata nad detetom, promena prebivališta deteta i raspolaganje imovinom deteta velike vrednosti.
Što u konkretnom slučaju znači da ste u obavezi da zajedno sa drugim roditeljom odlučujete o školovanju i preseljenju maloletnog deteta, ne i o njegovim putovanjima i izlascima iz zemlje.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono