Poštovani, Da li imam pravo na otpremninu kao tehnološki višak kod sadašnjeg poslodavca u Srbiji, za ukupan radni staž, ako u Srbiji imam X godina, a u Hrvatskoj X godina radnog staža? Unapred hvala.

Poštovani,
Na osnovu Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu, zaposlenom isplati otpremninu u skladu sa članom 158. Visina otpremnine utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim što ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu. Za utvrđivanje visine otpremnine računa se i vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca prethodnika u slučaju statusne promene i promene poslodavca kao i kod povezanih lica sa poslodavcem u skladu sa zakonom. Zaposleni ne može da ostvari pravo na otpremninu za isti period za koji mu je već isplaćena otpremnina kod istog ili drugog poslodavca. Zaradom se smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina.
Što znači da Vi imate pravo na otpremninu za period koji ste proveli samo kod poslednjeg poslodavca, ne i za ukupan radni staž.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono