Poštovani, živim u zgradi,u ulazu sa 40 stanova, 4 garaže i jednom bivšom smećarom (zajednička prostorija u prizemnom nivou, između garaža, gde je nekada stajao kontejner za smeće, ima je svaki ulaz) koja je preuređena u garažu i nju godinama rentiramo jednom automehaničaru. Taj automehaničar nam je skoro izneo ponudu (skupštini stanara čiji sam ja podpredsednik) da želi da otkupi tu bivšu smećaru,preuređenu u garažu. Ne znamo koji je postupak otuđivanja te zajedničke prostorije i ko ima prednost (automehaničar je čak ove godine kupio stan u našem ulazu). Koja je procedura za ustupanje te prostorije i da li postoji neki univerzalni formular ili obrasci i gde ih nabaviti?

Poštovani, status prostorije(smećare) je da je to zajednička, nedeljiva svojina. Postupak je sledeći:

1.Odluku o pripajanju donosi skupština stambene zgrade (kao organ stambene zgrade) saglasnosću vlasnika stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade (lokala i garaža) kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade.

2.Investitor i stambena zgrada sačinjavaju medjusobni ugovor i overavaju ga u sudu.

3.Ugovor sadrži naročito sledeće elemente: uslove pod kojima se daje na korišćenje zajednički deo zgrade, podatke o zgradi , podatke o radovima, prava i obaveze investitora i zgrade, rokove za priključenje na instalacije u zgradi, posebne obaveze za pojedine vlasnike, odn .korisnike stanova i drugih posebnih delova zgrade, pravne posledice u slucaju neizvršenja obaveza.

4.Ugovor služi kao dokaz o pravu izvođenja radova u smislu propisa o planiranju i izgradnji objekta. Obim tehničke dokumentacije i procedura za dobijanje dozvola za gradnju propisuje Zakon o planiranju i izgradnji Republike Srbije.

Što se tiče prednosti, pošto je i automehaničar stanar zgrade i vlasnik stana, zajedničku prostoriju će dobiti onaj za koga se odluči skupština stanara.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu