Poštovani, Imam veliki problem u vezi konverzije neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta iz prava korišćenja u pravo svojine. Naime, u Katastru nepokretnosti u X pravnica koja radi na mom predmetu odbija da izvrši konverziju zemljišta zato što nisam priložio dokaze o vlasništvu zemljišta pre 1980. godine kada je izvršena nacionalizacija. Ja tu staru dokumentaciju nisam uspeo da nađem u porodičnoj arhivi jer je ona izgubljena još davno nakon smrti moga dede. Zato sam u katastru izvadio istorijat promena na nepokretnosti, u kome je jasno naznačeno da je prvi vlasnik zemljišta moj pradeda još od 19XX. godine, pa je zemlju preneo na mog dedu 19XX. godine, pa je nakon smrti dede moj otac nasledio 19XX. godine. Dakle, nepobitna je činjenica da je moja porodica vlasnik zemlje pre 19XX. godine. Međutim, pravnica u katastru mi kaže da ona ne može da donese rešenje o konverziji samo na osnovu toga što sam ja izvadio istorijat promena na nepokretnosti, nego treba svako ostavinsko rešenje koje je navedeno u istorijatu da priložim u originalu (ili overenu kopiju). Moje pitanje za vas: da li je ovo ispravna procedura ili je istorijat nepokretnosti dovoljan da bih završio konverziju? I gde da nađem ta stara ostavinska rešenja, rešenja o nasledstvu, itd ?

Poštovani,

 Da biste ostvarili svoje pravo na konverziju, potrebno je dostaviti odgovarajuća ostavinska rešenja ili rešenja o nasledstvu, kako bi se utvrdilo das u Vaš pradeda i deda zaista bili vlasnici, da postoji kontinuitet. Iako ste zagubili ta dokumenta, ista možete naći u Osnovnom sudu u Nišu, u arhivu. Ostavinska rešenja sudovi čuvaju trajno u arhivi i ona se ne uništavaju kao npr. presude u parničnim predmetima. Ako ne znate broj predmeta ostavinske rasprave, recite im datum smrti, imena i prezimena pradede a i dede kako bi se videlo da ga je Vaš otac nasledio, i ne bi trebalo da bude problema.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu