Ko ima pravo na nasleđenu imovinu u toku braka ako u toj bračnoj zajednici nije bilo dece? Brat mi je umro, a u toku braka je nasledio nepokretnu imovinu. Da li njegova pastorka (koja nije usvojena) ima ikakvo pravo na nasledstvo, i ko sem mene kao njegovog brata ima još pravo na nasledstvo nasleđene imovine?

Poštovani,

Nasleđuje se zaostavština. Zaostavštinu čine sva nasleđivanju podobna prava koja pripadaju ostaviocu u trenutku smrti. Naime, nasleđena imovina je deo ostaviočeve celokupne zaostavštine i deli se zajedno sa drugom imovinom koja će biti predmet ostavinske rasprave.

Prema pravilima zakonskog nasleđivanja koja su propisana Zakonom o nasleđivanju Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003 – odluka USRS i 6/2015) ukoliko ostavilac nema dece imovinu nasleđuju bračni drug i ostaviočevi roditelji i to jednake delove. Dakle, ½ supruga i ½ roditelji. Pastorka ne može da nasledi Vašeg brata.

Ukoliko su roditelji umrili onda njihov deo nasleđuju njihova deca, odnosno ostaviočevi braća i sestre.

 

 

Mladi Pro Bono