Poštovani! Potreban mi je pravni savet u vezi zastarevanja naplate. Vlasnik sam zanatske radnje za proizvodnju sladoleda i u okviru moje radnje nalazi se i letnja bašta. Sa Direkcijom za izgradnju imam ugovor o korišćenju zemljišta na kome se nalazi letnja bašta, sačinjen 20XX godine. Naknadu sam plaćao kad sam mogao ali usled umanjenja posla (nalazim se u selu sa 3000 stanovnika) nisam bio u mogućnosti da platim zakup. Sada mi od Direkcije vec neko vreme stižu opomene pred tužbu, pa me interesuje, da li tu postoji neki rok za zastarevanje naplate, i da li treba da se podnese neki zahtev za obustavu naplate u slučaju zastarevanja? Unapred zahvalan Preduzetnik XXX

Poštovani,
Shodno čl. 375 I 361 Zakona o obligacionim odnosima(“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) potraživanja zakupnine, bilo da je određeno da se plaća povremeno, bilo u jednom ukupnom iznosu zastareva za 3 godine, a sama zastarelost kreće da teče prvog dana posle dana kada je poverilac imao pravo da zahteva ispunjenje obaveze ako zakonom za pojedine slučajeve nije što drugo propisano. Dalje čl. 388 ZOO-a kaže da se zastarevanje prekida podizanjem tužbe I svakom drugom poveriočevom radnjom preduzetom protiv dužnika pred sudom I drugim nadležnim organom u cilju utvrđivanja obezbeđenja ili ostvarenja potraživanja.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono