Pitanje: Dobar dan, moje ime je X, saznao sam da imam oca, koji nije hteo da me prizna, pa me zanima kako da pokrenem postupak protiv njega, krivični ili oko imovine jer poseduje veliku. Imam 33 godine. Kako da pokrenem posupak protiv njega, da li putem dnk ili kako, nadam se Vašem odgovoru uskoro sa dužnim poštovanjem. Unapred zahvalan

Poštovani,

Prema Porodičnom zakonu, očinstvo se može utvrđivati i sudskom odlukom. Pravo na utvrđivanje očinstva imaju: dete, majka i muškarac koji tvrdi da je otac deteta. Postupak radi utvrđivanja i osporavanja materinstva (spor o materinstvu), radi utvrđivanja i osporavanja očinstva i radi poništenja priznanja očinstva (spor o očinstvu) pokreće se tužbom. Dete može podneti tužbu bez obzira na rok. Vi ne možete krivično goniti lice jer nije htelo da prizna dete. Što se tiče imovinskih odnosa, roditelj je dužan da izdrzava dete samo dok je nesposobno da radi a nema sopstvenih sredstava za život, ili ako je na redovnom školovanju, a ima manje od 26 godina. Vi utvrđivanjem očinstva stičete nasledna prava prema svom ocu u slučaju njegove smrti.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono