Poštovani, molim za pomoć! Moja baba, je vlasnik cele imovine koju imamo. Imala je sina (našeg oca) i još dve ćerke. Moj otac je preminuo pre svoje majke, ona neko vreme nakon njega. E sad, od te dve ćerke, jedna je takodje preminula ali su za njom ostala njena deca – dve ćerke. Dakle ostali smo ja i brat kao deca njenog sina, tetka, i dve ćerke te druge tetke što je umrla. Kako će se tu vršiti raspodela imovine naše babe, i ko ima pravo na nasledstvo?

Poštovana,

Zaostavština Vaše babe se raspodeljuje prema pravilima zakonskog nasleđivanja koja su definisana  Zakonom o nasleđivanju Republike Srbije (Sl. glasnik RS, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS). Član 8. definiše krug zakonskih naslednika ostavioca u koje spadaju njegovi potomci, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegov bračni drug, njegovi roditelji, njegovi usvojioci, njegova braća i sestre i njihovi potomci, njegovi dedovi i babe i njihovi potomci i njegovi ostali preci. Nasleđuje se po naslednim redovima. Prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci I bračni drug. (član 9.) Dakle, roditelje nasleđuju njihova deca i to jednake delove. To znači da u Vašem slučaju svako dete dobija 1/3  zaostavštine. Pošto su Vaš otac i tetka preminuli njihove delove po pravu predstavljanja će naslediti njihova deca. (član 10.) Vi i Vaš brat ćete dobiti po ½ očevog dela, što znači 1/6 zaostavštine Vaše babe. Isto to Važi i za Vaše sestre od tetke. Vaš živa tetka će naslediti 1/3 zaostavštine.

 

 

Mladi Pro Bono